-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโคกพยอม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโคกพยอม

รหัสโรงเรียน : 550482

เขตการศึกษา : สพป.สงขลา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่ 5 ตำบลทุ่งลาน 0 ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง สงขลา 90230

โทรศัพท์ : 074300100

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโคกพยอม

-- advertisement --