-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดท่าช้าง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดท่าช้าง

รหัสโรงเรียน : 550426

เขตการศึกษา : สพป.สงขลา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ท่าช้าง บางกล่ำ สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 074384323

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดท่าช้าง

-- advertisement --