-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดท่านางหอม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดท่านางหอม

รหัสโรงเรียน : 550037

เขตการศึกษา : สพป.สงขลา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – น้ำน้อย หาดใหญ่ สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7455-0244

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดท่านางหอม

-- advertisement --