-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดท่าหยี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดท่าหยี

รหัสโรงเรียน : 550412

เขตการศึกษา : สพป.สงขลา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ห้วยลึก ควนเนียง สงขลา 90220

โทรศัพท์ : 08-9297-1927

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดท่าหยี

-- advertisement --