-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดบางทีง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดบางทีง

รหัสโรงเรียน : 550415

เขตการศึกษา : สพป.สงขลา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – บางเหรียง ควนเนียง สงขลา 90220

โทรศัพท์ : 074-328151

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดบางทีง

-- advertisement --