-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดปากจ่า

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดปากจ่า

รหัสโรงเรียน : 550414

เขตการศึกษา : สพป.สงขลา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ควนโส ควนเนียง สงขลา 90220

โทรศัพท์ : 074241157

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดปากจ่า

-- advertisement --