-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดพรุเตาะ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดพรุเตาะ

รหัสโรงเรียน : 550036

เขตการศึกษา : สพป.สงขลา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ทุ่งใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 074-295688

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดพรุเตาะ

-- advertisement --