-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดเจริญภูผา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดเจริญภูผา

รหัสโรงเรียน : 550160

เขตการศึกษา : สพป.สงขลา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – คูหาใต้ รัตภูมิ สงขลา 90180

โทรศัพท์ : 0898766151

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดเจริญภูผา

-- advertisement --