-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดเจริญราษฏร์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดเจริญราษฏร์

รหัสโรงเรียน : 550056

เขตการศึกษา : สพป.สงขลา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ฉลุง หาดใหญ่ สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 074390100

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดเจริญราษฏร์

-- advertisement --