-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดเทพชุมนุม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดเทพชุมนุม

รหัสโรงเรียน : 550027

เขตการศึกษา : สพป.สงขลา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – กาญจนวนิช บ้านพรุ หาดใหญ่ สงขลา 90250

โทรศัพท์ : 074-266878

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดเทพชุมนุม

-- advertisement --