-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดโคกเหรียง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดโคกเหรียง

รหัสโรงเรียน : 550483

เขตการศึกษา : สพป.สงขลา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – บ้านเหนือ-ทุ่งลุง โคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา 90230

โทรศัพท์ : 047-242406

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดโคกเหรียง

-- advertisement --