-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดโพธิธรรมาราม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดโพธิธรรมาราม

รหัสโรงเรียน : 550402

เขตการศึกษา : สพป.สงขลา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – ควนเนียง-ปากพะยูน ควนโส ควนเนียง สงขลา 90220

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดโพธิธรรมาราม

-- advertisement --