-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสํานักสงฆ์ศรีวิชัย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสํานักสงฆ์ศรีวิชัย

รหัสโรงเรียน : 550156

เขตการศึกษา : สพป.สงขลา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – คูหาใต้ รัตภูมิ สงขลา 90180

โทรศัพท์ : 074256160

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสํานักสงฆ์ศรีวิชัย

-- advertisement --