-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชุมชนบ้านทางควาย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชุมชนบ้านทางควาย

รหัสโรงเรียน : 550242

เขตการศึกษา : สพป.สงขลา เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านทางควาย สงขลา-นาทวี จะโหนง จะนะ สงขลา 90130

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชุมชนบ้านทางควาย

-- advertisement --