-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านควนตีหมุน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านควนตีหมุน

รหัสโรงเรียน : 550225

เขตการศึกษา : สพป.สงขลา เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ปากบาง เทพา สงขลา 90150

โทรศัพท์ : 074-894657

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านควนตีหมุน

-- advertisement --