-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านควนหัวช้าง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านควนหัวช้าง

รหัสโรงเรียน : 550259

เขตการศึกษา : สพป.สงขลา เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – คลองเปียะ จะนะ สงขลา 90130

โทรศัพท์ : 094-5961496

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านควนหัวช้าง

-- advertisement --