-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านคูนายสังข์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านคูนายสังข์

รหัสโรงเรียน : 550250

เขตการศึกษา : สพป.สงขลา เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 92 ม.6 ต.แค อ.จะนะ จ. สงขลา – แค จะนะ สงขลา 90130

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านคูนายสังข์

-- advertisement --