-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านทรายขาว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านทรายขาว

รหัสโรงเรียน : 550265

เขตการศึกษา : สพป.สงขลา เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – สะพานไม้แก่น จะนะ สงขลา 90130

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านทรายขาว

-- advertisement --