-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านนํ้าเค็ม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านนํ้าเค็ม

รหัสโรงเรียน : 550267

เขตการศึกษา : สพป.สงขลา เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านน้ำเค็ม – บ้านนา จะนะ สงขลา 90130

โทรศัพท์ : 0887928476

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนํ้าเค็ม

-- advertisement --