-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านบ่อทอง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านบ่อทอง

รหัสโรงเรียน : 550322

เขตการศึกษา : สพป.สงขลา เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 – สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย สงขลา 90210

โทรศัพท์ : 074894741

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านบ่อทอง

-- advertisement --