-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านปากช่อง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านปากช่อง

รหัสโรงเรียน : 550244

เขตการศึกษา : สพป.สงขลา เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่ 8 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา – จะโหนง จะนะ สงขลา 90130

โทรศัพท์ : 074300253

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านปากช่อง

-- advertisement --