-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านป็อง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านป็อง

รหัสโรงเรียน : 550307

เขตการศึกษา : สพป.สงขลา เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 26/6 – สะท้อน นาทวี สงขลา 90160

โทรศัพท์ : 074300156

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านป็อง

-- advertisement --