-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านป่าเร็ด

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านป่าเร็ด

รหัสโรงเรียน : 550297

เขตการศึกษา : สพป.สงขลา เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – ปลักหนู นาทวี สงขลา 90160

โทรศัพท์ : 074596642

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านป่าเร็ด

-- advertisement --