-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านลําลอง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านลําลอง

รหัสโรงเรียน : 550287

เขตการศึกษา : สพป.สงขลา เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 – นาทวี นาทวี สงขลา 90160

โทรศัพท์ : 0-7489-4676

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านลําลอง

-- advertisement --