-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านวังใหญ่ปลายรํา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านวังใหญ่ปลายรํา

รหัสโรงเรียน : 550286

เขตการศึกษา : สพป.สงขลา เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านวังใหญ่ปลายรำ _ นาทวี นาทวี สงขลา 90160

โทรศัพท์ : 0899761286

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านวังใหญ่ปลายรํา

-- advertisement --