-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหว้าหลัง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหว้าหลัง

รหัสโรงเรียน : 550278

เขตการศึกษา : สพป.สงขลา เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – นาหว้า จะนะ สงขลา 90130

โทรศัพท์ : 074801890

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหว้าหลัง

-- advertisement --