-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านไร่

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านไร่

รหัสโรงเรียน : 550347

เขตการศึกษา : สพป.สงขลา เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 23 – ปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา 90240

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านไร่

-- advertisement --