-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเหมืองควนกรด

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเหมืองควนกรด

รหัสโรงเรียน : 550269

เขตการศึกษา : สพป.สงขลา เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่ที่ 7 ตำบลท่าหมอไทร อำเภอจะนะ – ท่าหมอไทร จะนะ สงขลา 90130

โทรศัพท์ : 087-4796454

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเหมืองควนกรด

-- advertisement --