-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120

รหัสโรงเรียน : 560103

เขตการศึกษา : สพป.สตูล

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 – อุใดเจริญ ควนกาหลง สตูล 91130

โทรศัพท์ : 074839903

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120

-- advertisement --