-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 42

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 42

รหัสโรงเรียน : 560105

เขตการศึกษา : สพป.สตูล

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 – อุใดเจริญ ควนกาหลง สตูล 91130

โทรศัพท์ : 074740037

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 42

-- advertisement --