-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ

รหัสโรงเรียน : 560099

เขตการศึกษา : สพป.สตูล

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 322 – ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล 91130

โทรศัพท์ : 0864982632

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ

-- advertisement --