-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านกุบังจามัง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านกุบังจามัง

รหัสโรงเรียน : 560003

เขตการศึกษา : สพป.สตูล

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ฉลุง เมืองสตูล สตูล 91140

โทรศัพท์ : 081-9632456

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านกุบังจามัง

-- advertisement --