-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านกุบังปะโหลด

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านกุบังปะโหลด

รหัสโรงเรียน : 560132

เขตการศึกษา : สพป.สตูล

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่ที่ 2 ต.ควนสตอ อ.ควนโดนจ.สตูล – ควนสตอ ควนโดน สตูล 91160

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านกุบังปะโหลด

-- advertisement --