-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ

รหัสโรงเรียน : 560085

เขตการศึกษา : สพป.สตูล

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 ละงู-ทุ่งหว้า กำแพง ละงู สตูล 91110

โทรศัพท์ : 074701209

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ

-- advertisement --