-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านควนล่อน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านควนล่อน

รหัสโรงเรียน : 560097

เขตการศึกษา : สพป.สตูล

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านควนล่อน 2-3 ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล 91130

โทรศัพท์ : 0813282750

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านควนล่อน

-- advertisement --