โลโก้โรงเรียนบ้านควนสตอ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านควนสตอ

รหัสโรงเรียน : 560131

เขตการศึกษา : สพป.สตูล

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : หมู่ที่ 7 ต.ควนสตอ – ควนสตอ ควนโดน สตูล 91160

โทรศัพท์ : 074795145

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านควนสตอ