-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านควนโต๊ะเหลง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านควนโต๊ะเหลง

รหัสโรงเรียน : 560130

เขตการศึกษา : สพป.สตูล

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่ที่ 4 ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน – ควนโดน ควนโดน สตูล 91160

โทรศัพท์ : 074795629

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านควนโต๊ะเหลง

-- advertisement --