-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านคีรีวง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านคีรีวง

รหัสโรงเรียน : 560109

เขตการศึกษา : สพป.สตูล

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 119 ตรัง-สตูล ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า สตูล 91120

โทรศัพท์ : 074-839918

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านคีรีวง

-- advertisement --