-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร

รหัสโรงเรียน : 560087

เขตการศึกษา : สพป.สตูล

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านค่ายรวมมิตร ยนตรการกำธร ทุ่งนุ้ย ควนกาหลง สตูล 91130

โทรศัพท์ : 074771745

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร

-- advertisement --