-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านตะโละใส

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านตะโละใส

รหัสโรงเรียน : 560068

เขตการศึกษา : สพป.สตูล

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่ 4 ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล ละงู-ปากบารา ปากน้ำ ละงู สตูล 91110

โทรศัพท์ : 074782423

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านตะโละใส

-- advertisement --