-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา ชูสินอุปถัมภ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา ชูสินอุปถัมภ์

รหัสโรงเรียน : 560088

เขตการศึกษา : สพป.สตูล

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมูที่7ตำบลทุ่งนุ้ยอ.ควนกาหลงจ.สตูล ยนตรการกำธร ทุ่งนุ้ย ควนกาหลง สตูล 91130

โทรศัพท์ : 0950691991

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา ชูสินอุปถัมภ์

-- advertisement --