-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านทุ่งพัฒนา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านทุ่งพัฒนา

รหัสโรงเรียน : 560133

เขตการศึกษา : สพป.สตูล

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านทุ่งพัฒนา – ควนสตอ ควนโดน สตูล 91160

โทรศัพท์ : 0864812539

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านทุ่งพัฒนา

-- advertisement --