-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ 2550

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ 2550

รหัสโรงเรียน : 560045

เขตการศึกษา : สพป.สตูล

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ละงู ละงู สตูล 91110

โทรศัพท์ : 074734025

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ 2550

-- advertisement --