-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านทุ่งสะโบ๊ะ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านทุ่งสะโบ๊ะ

รหัสโรงเรียน : 560122

เขตการศึกษา : สพป.สตูล

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 98/1 – ทุ่งบุหลัง ทุ่งหว้า สตูล 91120

โทรศัพท์ : 074750421

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านทุ่งสะโบ๊ะ

-- advertisement --