-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านท่ายาง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านท่ายาง

รหัสโรงเรียน : 560072

เขตการศึกษา : สพป.สตูล

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านท่ายาง ตะโละใส-ท่าพยอม ปากน้ำ ละงู สตูล 91110

โทรศัพท์ : 0825196978

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านท่ายาง

-- advertisement --