-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านนาพญา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านนาพญา

รหัสโรงเรียน : 560058

เขตการศึกษา : สพป.สตูล

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : ม.8 – ละงู ละงู สตูล 91110

โทรศัพท์ : 0869576147

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนาพญา

-- advertisement --