-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านปากละงู

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านปากละงู

รหัสโรงเรียน : 560051

เขตการศึกษา : สพป.สตูล

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 ละงู-ท่าปอ ละงู ละงู สตูล 91110

โทรศัพท์ : 074712116

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านปากละงู

-- advertisement --