-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านป่าแก่บ่อหิน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านป่าแก่บ่อหิน

รหัสโรงเรียน : 560112

เขตการศึกษา : สพป.สตูล

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 104/3 – ป่าแก่บ่อหิน ทุ่งหว้า สตูล 91120

โทรศัพท์ : 0620576844

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านป่าแก่บ่อหิน

-- advertisement --