-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านราวปลา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านราวปลา

รหัสโรงเรียน : 560110

เขตการศึกษา : สพป.สตูล

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 – ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า สตูล 91120

โทรศัพท์ : 074 740013

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านราวปลา

-- advertisement --