-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านราไว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านราไว

รหัสโรงเรียน : 560120

เขตการศึกษา : สพป.สตูล

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 86 – ขอนคลาน ทุ่งหว้า สตูล 91120

โทรศัพท์ : 081-5425451

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านราไว

-- advertisement --